Wady i zalety energii wodnej

Elektryczne wózki inwalidzkie wymagają akumulatora w sklepie Top Hifi sluchawki bezprzewodowe bluetooth są aktualnie na promocji

Konieczność ochrony środowiska, skłania wiele krajów do rezygnacji z tradycyjnych form pozyskania energii. Dotyczy to głównie węgla, którego spalanie powoduje przedostawanie się do atmosfery szkodliwych związków.
Rozwiązaniem tego problemu ma być m.in. energia wodna. Korzystanie z niej odbywało się wiele lat temu. Wówczas woda poruszała koło stosowane w młynach. Obecnie wykorzystuje się ją do pozyskania energii elektrycznej. Ten rodzaj energii nie wiedzie jednak prymu. Jednym z powodów jest ingerencja w środowisko, poprzez degradację roślin ochronnych.

woda2
Energia wodna może ponadto powodować zmiany klimatyczne. Nie będą one zauważalne od razu, dopiero po upływie kilku lat.
Do zalet energii wodnej z pewnością zaliczają się bardzo niskie wydatki związane z jej eksploatacją. Pozyskanie energii elektrycznej wiąże się z budową małych elektrowni wodnych. Energia wodna nie powoduje ponadto powstania szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń. Z kolei koszt związany z wytworzeniem energii elektrycznej jest niski.

Posted in Energia, Woda and tagged , , .

Comments are closed.